ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขา ฉะเชิงเทรา)

คุณสมบัติ
– เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์บริหารงาน อย่างน้อย 10 ปี
– มีภาวะผู้นำ และมีจิตวิทยาการบริหารงาน
– กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่น ทุ่มเท ในงานที่ได้รับมอบหมาย
– มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ลักษณะงาน
– วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับกิจการของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
– ควบคุม ดูแล ถ่ายทอดนโยบายของบริษัท ไปสู่การปฏิบัติงานตามทิศทางที่กำหนด
– รายงานและสรุปงานด้านต่างๆของสาขา และนำเสนอผู้บริหาร

ตำแหน่ง บัญชีปฏิบัติการ (ประจำสาขา ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ปฏิบัติงานด้านบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของบริษัท
– ตรวจสอบเอกสาร และจัดทำรายงานการเงิน
– สรุปงานบัญชี และเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
– ติดต่อและประสานงานด้านบัญชี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
– เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หากสามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ผลตอบแทน
– เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์
– ประกันสังคม
– คอมมิชชั่น
– สวัสดิการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด 

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ประจำสาขา ปทุมธานี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ติดตั้งเคเบิลทีวี และอินเตอร์เน็ต
– เดินสายภายในและภายนอก (สายไฟเบอร์,สายCoax)
– ตรวจสอบระบบเคเบิลทีวี และอินเตอร์เน็ต
– แก้ไขระบบไฟฟ้าบนโครงข่ายที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสายสัญญาณ
– ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
– ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีประสบการณ์ตรงตามสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ผลตอบแทน
– เงินเดือน ตามตกลง หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
– ประกันสังคม
– คอมมิชชั่น
– สวัสดิการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ตำแหน่ง พนักงานขาย (ประจำสาขา ปทุมธานี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– วางแผน และประสานงานขายอินเตอร์เน็ทและเคเบิลทีวี ในพื้นที่ให้บริการ
– ตั้งบูธ และจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท
– ให้บริการลูกค้าหลังการขาย

คุณสมบัติ
– เพศชาย หรือ หญิง
– วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
– บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
– ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ผลตอบแทน
– เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป +คอมมิชชั่น
– ประกันสังคม
– ค่าโทรศัพท์
– รถยนต์ใช้ระหว่างปฏิบัติงาน
– สวัสดิการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ตำแหน่ง CALL CENTER (ประจำสาขา ปทุมธานี)

คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
– มีความขยัน อดทน รักในงานบริการ
– สุภาพอ่อนโยน ไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
– สามารถใช้งาน Social Media (Facebook,Line) ได้เป็นอย่างดี
– สามารถทำงานเป็นกะได้

 

ตำแหน่ง แม่บ้าน (ประจำสาขา ปทุมธานี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– รับผิดชอบงานทำความสะอาดสำนักงาน

คุณสมบัติ
– เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– ขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
– มึมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
– หากมีประสบการณ์ตรงตามสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทน
– เงินเดือน ตามตกลง หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
– ประกันสังคม
– คอมมิชชั่น
– สวัสดิการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 

เราพร้อมดูแลคุณ
ติดต่อ MSS CALL CENTER 02-567-3711

สำนักงานใหญ่

บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด 

เลขที่ 332,334 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130